Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og fødevareministeriet har sat projektet i gang, og det skal udføres i tæt samarbejde med Limfjordsrådet. Der er afsat ca. 20 mio. kroner til projektet.

- Der er behov for nye kvælstofvirkemidler, der kan beskytte vandmiljøet og samtidig sikre, at landbruget kan gøde, så de opnår en effektiv produktion. Teorien bag projektet er på plads, så nu undersøger vi, om stenrev også er et effektivt kvælstofvirkemiddel i praksis, siger daværense miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen

Teorien er, at der på stenene skal vokse tang, som producerer så meget ilt, at kvælstof fra havets bund ikke frigives. Hvis det virker i praksis, vil havet være mere robust over for kvælstof, der kommer fra markerne. Derfor kan det blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof i fremtidens vandområdeplaner. -

Jeg følger projektet med store forventninger. Vi har gennem mange år gjort en indsats for at forbedre vores vandmiljø, og vi skal fortsætte med at finde nye løsninger. Udover at et stenrev måske kan gøre Limfjorden mere robust over for kvælstof, forventer vi også, at det vil give bedre forhold for dyre- og planteliv, siger Eva Kjer Hansen.

 
 OP