Hvem er med i projektet?

Projektet er et samarbejde mellem Miljø – og Fødevareministeriet og Limfjordsrådet.

Formandsskabet varetages af Limfjordsrådet, der som projektejer ligeledes koordinerer arbejdet i den faglige projektgruppe. Limfjordsrådet sikrer den løbende fremdrift i projektet samt at de faglige produkter leveres inden for de fastlagte tidsfrister.

 

 
 OP