Hvad består projektet af?

Projektet omfatter etablering af et stenrev og en bred vifte af fysiske, kemiske og biologiske undersøgelser på det nyanlagte stenrev samt på og omkring eksisterende stenrev med henblik på evaluering og dokumentation af stenrevs potentielle kvælstofeffekt. Stenrevet vil være af et omfang, så det også bidrager til opnåelse af en gunstig bevaringsstatus. Anbefalinger om ’best practice’ for genetablering af stenrev i Danmark fra ”Blue Reef"-projektet ved Læsø inddrages.

Projektet er et femårigt projekt, hvor december 2015 og 2016 primært vil fokusere på indledende fastlæggelse af projektområde, etablering af stenrev, nødvendige før-registreringer mv. og hvor de egentlige undersøgelser og analyser vil forløbe i 2017, 2018 og 2019. I 2020 gennemføres de afsluttende beregninger, synteser og anbefalinger mv.

Projektet tager udgangspunkt i den modeludvikling og makroalgekortlægning, som er gennemført i Limfjorden inden for de seneste år og i øvrigt omfatte følgende hovedleverancer (de enkelt hovedleverancer er yderligere beskrevet i venstre meny)

 Hovedleverancer

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Kvartal

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

 1. Forundersøgelse og udpegning af projektområde

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Anlæg af stenrev

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Analyse af lys og makroalger

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 4. Eksisterende rev, analyse

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 5. Nye stenrev, analyse

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 6. Syntese og anbefalinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 
 OP