Tilbage til nyheder

06.11.2017

Miljø og Fødevareministeriet og Limfjordsrådet har i løbet af sommeren etableret et stenrev nordvest for Livø i Limfjorden. Det er der kommet en ny film ud af.

 Det er der kommet en lille film ud af. Planter og dyr er begyndt at indfinde sig på stenene og nu vil Limfjordsrådet  i de næste tre  år undersøge stenrevets evne til at forbedre Limfjordens miljø. Dette gøres blandt andet ved at måle ilt og strømbevægelser omkring det nye rev, undersøge hvilken betydning forskellige iltkoncentrationer har for næringsstoffrigivelsen fra mudderbunden, indvandringen af makroalger på de udlagte sten og meget mere.

Du kan se filmen her:

Tilbage til nyheder

 
 OP