Nu kommer der sten i vandet!

Tilbage til nyheder

10.03.2017

Steprojektet er nu i gang, og det udføres i tæt samarbejde med Miljø- og fødevareministeriet. Der er afsat ca. 20 mio. kroner til projektet, som løber over fem år og vi er nu i gang med at smide de første sten i vandet lidt nord for Livø.

Projektets hovedformål er at undersøge stenrevs potentielle kvælstofeffekt med henblik på at kunne inddrage stenrev som et muligt supplerende virkemiddel i vandplanlægning i henhold til vandrammedirektivet.

Du kan læse mere om projektet her.

Tilbage til nyheder

 
 OP