Stenrev styrker Limfjordens biodiversitet

Stenrev er Limfjordens oaser

Dyr og planter er dybt afhængige af stenrev

Stenrev er kravlegård for fiskeyngel og skaldyr

nyheder

11.01.2019 OBS! Fiskeriforbud på stenrev ved Livø

Fiskeriforbud omkring det nyetablerede stenrev nordvest for Livø.

Læs mere
11.01.2019 Ny film fra stenrevet - der er masser af liv!

Den nye film, giver et indtryk af hvordan der ser ud på det stenrevet ca. halvandet år efter etableringen.

Læs mere

Hvad handler projektet om?

Sammen med Miljø – og Fødevareministeriet starter Limfjordsrådet nu et 5-årigt projekt finansieret af staten, der skal undersøge om flere stenrev i Limfjorden kan forbedre iltforholdene i fjorden og derigennem reducere frigivelse af kvælstof fra fjordbunden. Læs mere her.

 
 OP